Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “win je aankoopbedrag Hout op Maat terug”, hierna te noemen “actie” die wordt georganiseerd door Deli Home Netherlands B.V. hierna te noemen “Deli” gevestigd te Gorinchem aan het Stadhuisplein 70. Door mee te doen aan de actie, verklaart de deelnemer akkoord te zijn met onderstaande actievoorwaarden.

Algemene actievoorwaarden

 1. Elk in Nederland en Belgie woonachtige persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 2. Je moet 18 jaar of ouder zijn om aan deze actie deel te nemen.
 3. Personeelsleden van Deli zijn uitgesloten van deelname.
 4. Je mag per maand maar 1 keer deelnemen aan deze actie.
 5. In totaal verloot Deli 1 keer per maand de waarde van het aankoopbedrag van Hout op Maat tot een maximum van €449,-.
 6. De winnaar wordt gekozen door Deli
 7. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht via Facebook/Instagram.
 8. De winnaar moet een aankoopbevestiging kunnen overhandigen, zodat Deli de bestelling kan controleren.
 9. Deli behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten wanneer hij of zij handelt in strijd met de actievoorwaarden.
 10. Om de actie door te laten gaan moeten er minstens 8 deelnemers mee doen in die betreffende maand
 11. Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd
 12. Deli behoudt zich het recht deze actie naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving gedurende de actielooptijd te wijzigen of aan te passen.

Hoe kun je meedoen

 1. De actie loopt in 2020, vanaf 1 augustus.
 2. Hout op Maat dient gekocht te zijn in de periode van jan 2020 t/m dec 2020. Dit kun je aantonen middels een aankoopbewijs.
 3. Je kunt meedoen door een foto van het eindresultaat van Hout op Maat te delen op jouw eigen Instagram of Facebook account. Je profiel dien je in deze actieperiode op “openbaar” te zetten, CanDo te taggen en de volgende hashtags te gebruiken zodat we je foto kunnen terugvinden: #candostart en #houtopmaat.

Waar moet de foto aan voldoen?

 1. Zorg dat de foto scherp is en dat het hele product te zien is.
 2. Hout op Maat mag niet in de geleverde verpakking worden gefotografeerd.

Gegevens

 1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens)
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. Deli mag jouw gedeelde foto gebruiken voor eigen doeleinden gebruiken wanneer je de hastags #candostart en/of #houtopmaat gebruikt.
 4. De foto van de winnaar van de maand zal worden gepubliceerd op onze website, social media en nieuwsbrief.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Deli, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie vloeiende handelingen en/of schade. Deli kan de actie op elk gewenst moment terugtrekken.

Privacy- en Cookiebeleid

Deli is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers en bezoekers van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten. De informatie die Deli over u verwerkt (hierna aangeduid als “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de groots mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Deli houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Deli.

Diversen

 1. Op deze actie en elk ander gebruik van de website, zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
 2. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.