Voorwaarden

Voorwaarden CanDo onderzoek

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de CanDo enquête die gecommuniceerd wordt op de website van CanDo (onderdeel van Deli Home), gevestigd en kantoorhoudend aan stadhuisplein 70, 4203 NS in Gorinchem.

Door deelname aan de CanDo enquête gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

1. Deelname aan de enquête

 1. Door je gegevens te delen met ons meld je je aan als je deelnemer van de enquête.
 2. Deelnemer dient gebruikt te maken te hebben van de CanDo start dienst.
 3. Deelnemers dienen op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud te zijn. Minderjarigen hebben voor deelname de voorafgaande toestemming van de ouder of voogd nodig.
 4. Er zullen 10 kandidaten gekozen worden om mee te doen aan deze enquête. De aanwijzing van de deelnemers van de enquête geschiedt op onpartijdige wijze.
 5. Antwoorden op deze enquête worden vertrouwelijk verwerkt.
 6. Aan deelname aan de enquête zijn geen kosten verbonden. Kosten voor het maken van het project (materialen en uren) zijn voor rekening van de deelnemer.
 7. CanDo mag (een) deelnemer(s) diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemer(s) zich niet aan de voorwaarden houd(t)(en) of hebben gehouden, dan wel van mening is dat de deelnemer(s) zich anderszins oneigenlijk hebben gedragen. Dit naar het uitsluitende oordeel van CanDo.
 8. CanDo (Deli Home) medewerkers zijn uitgesloten van deelname aan de enquête.
 9. De actieperiode loopt tot 31-12-2020.

2. De prijs

 1. De te ontvangen prijs is het ontvangen van één bioscoopbon.
 2. Deelnemer mag één keer mee deelnemen aan de enquête.
 3. De bioscoopbon is niet inwisselbaar voor geld of andere producten en/of diensten.
 4. Er wordt gevraagd om contactgegevens aan CanDo te verstrekken zodat de enquête telefonisch kan worden afgenomen en de bioscoopbon kan worden opgestuurd.

3. Aansprakelijkheid CanDo

 1. CanDo besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de enquête. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig is of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten kunnen CanDo niet worden tegengeworpen, noch enige verplichting en/of aansprakelijkheid voor CanDo doen ontstaan.
 2. CanDo is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van computer- en/of internet- telefonische storingen en sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval dat deelname (tijdelijk) onmogelijk is ten gevolge van enige storing.

4. Wijziging voorwaarden

 1. CanDo mag de enquête en/of de voorwaarden gedurende de looptijd van de enquête naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze enquête staken, zonder dat CanDo daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden.

5. Vragen en/of klachten

 1. Vragen, opmerkingen en/of klachten over de CanDo kunnen worden gericht aan CanDo via de socialmediakanalen van CanDo.

6. Overig

 1. Deelname aan deze enquête impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die CanDo in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze enquête te garanderen.
 2. De enquête wordt beheerst door Nederlands recht.


Gorinchem, oktober 2020