Zrzeczenie się odpowiedzialności cywilnoprawnej

Forma i treść strony internetowej zostały opracowane z największą starannością. Jeśli część tej witryny nie działa , jeśli treść strony jest już zdeaktualizowana lub jeśli zawiera nieścisłości, CanDo® nie może za to zostać pociagnięte do odpowiedzialności.

Własność intelektualna zawartości tej strony internetowej należy do CanDo®. Nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów z tej strony internetowej stanowi naruszenie praw autorskich, znaków towarowych i innych praw CanDo®. Żadne materiały z tej strony internetowej niemogą być kopiowane, reprodukowane, ujawniane, publikowane lub wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody CanDo®.

Ogólne informacje o CanDo® dostępne są w:

CanDo® (CanDo to jest marką firmy JéWéRET Verkoopmaatschappij B.V.)
Skrytka pocztowa 114
4200 AC Gorinchem

Holandia

Wszelkie zmiany zastrzeżone

Dystrybutorzy CanDo

Szukasz dealera CanDo? Znajdź wszystkich dealerów CanDo w Twojej okolicy!