Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Deli Home Holding B.V.

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij, zijnde Deli Home Holding B.V. en haar groepsvennootschappen Bruynzeel Home Products B.V., Bruynzeel Home Products Nederland B.V., Bruynzeel Home Products Belgium B.V., Bruynzeel Home Products Deuren B.V., Skantrae B.V., Doorcentres B.V., Deli Home Belgium N.V., Deli Home Belgium Trading N.V. en Deli Home Netherlands B.V., van u verzamelen via onze interactie met u en hoe wij met die gegevens omgaan. Wij bieden verscheidene producten aan, voornamelijk via derden, welke producten worden verkocht onder de volgende merknamen: Agnes, Bruynzeel, CanDo, Fikszo, Hamstra, Lundia, Raffito, Skantrae, Jewe en StoreMax.

Waarin voorziet deze privacy- en cookieverklaring?

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van klanten en gebruikers die worden verzameld door ons in verband met de producten en diensten, die wij al dan niet via derden, aanbieden. Hieronder vallen zowel gegevens die offline worden verzameld via de klantenservice, maar ook gegevens die online, bijvoorbeeld via één van onze website, worden verzameld.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Een aantal van deze gegevens, zoals onder andere naam, adres, telefoon en e-mailadres, geeft u rechtstreeks aan ons door doordat u een contact- of een ander formulier invult, een offerte aanvraagt, zaken bij ons bestelt, zich abonneert op een nieuwsbrief, met ons mailt, chat of belt.

Een ander deel van de gegevens verkrijgen wij door vast te leggen hoe u met onze websites omgaat. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van functionele/analytische cookies, trackingcookies en analytische tools, zoals o.a. Google Analytics en Hotjar. Met trackingcookies worden ook IP-adres en websitebezoek verwerkt.

Het gebruik van cookies

De cookies plaatsen wij om uw voorkeuren en instellingen op te slaan alsmede het functioneren van de website te verbeteren en analyses van de activiteiten op de websites uit te voeren.

Van trackingcookies wordt uitsluitend gebruik gemaakt na daartoe van u ondubbelzinnig toestemming te hebben verkregen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Voor een overzicht van de verschillende soorten cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar de cookiebar op onze websites.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken deze gegevens voor onze bedrijfsvoering en om u te voorzien van de producten die wij produceren. We gebruiken de gegevens om aan u te leveren, met u te communiceren en u te factureren.

Wij gebruiken de gegevens ook om onze producten, onze websites en configuratoren te verbeteren, voor websitestatistieken, het gebruik van social media, marktanalyse en verbetering van de navigatie op de website en om u gericht advertenties te tonen.

Daarnaast gebruiken wij de gegevens voor direct marketingdoeleinden, waaronder het versturen van nieuwsbrieven aan u. U kunt tegen de marketingdoeleinden bezwaar maken, welk bezwaar kosteloos binnen vier weken zal worden geëffectueerd.

Grondslag voor het gebruik van de persoonsgegevens

De gegevensverwerking is gebaseerd op de grondslag dat zij noodzakelijk is voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst of daarvoor toestemming is verleend of noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ons, te weten direct marketing.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

Wij delen de gegevens met groepsvennootschappen, dealers, leveranciers, bouwmarkten om transacties met u te sluiten en uit te voeren.

Wij delen de gegevens ook tussen de groepsvennootschappen onderling om hen in staat te stellen gerichte sales en marketingactiviteiten te ondernemen.

Daarnaast delen we de door middel van de trackingcookies, na toestemming daarvoor van u, verkregen gegevens met advertentienetwerken Google en Bing en social media zoals Facebook. Met uw toestemming voor het gebruik van trackingcookies, geeft u ook toestemming dat bepaalde gegevens in verband met gebruik bij/door social media, ook mogelijkerwijs buiten de EU wordt opgeslagen en bewaard, zoals bijvoorbeeld bij FaceBook.

Tenzij u daartoe ondubbelzinnig toestemming voor heeft verstrekt, delen wij de gegevens niet met dealers, leveranciers, bouwmarkten teneinde hen in staat te stellen gerichte sales en marketingactiviteiten te ondernemen.

Welke bewaartermijnen zijn van toepassing?

We bewaren uw gegevens twee jaar vanaf uw laatste contact met ons, zoals de datum van uw laatste aankoop of telefonisch contact, tenzij door de wet een langere of kortere bewaartermijn wordt vereist.

De bewaartermijn van de gegevens die we door middel van cookies verzamelen en die onder meer gebruikt worden voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties bedraagt zes maanden.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de door onze verwerkte persoonsgegevens?

Hieronder leest u wat u aan ons kan vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens. De wet bepaalt of wij aan uw vraag kunnen meewerken. U moet er daarom rekening mee houden dat wij u niet altijd kunnen helpen.

U kunt ons het volgende vragen:

  • Informatie over de verwerkingen van de persoonsgegevens
  • Inzage van eigen persoonsgegevens;
  • Verbetering van persoonsgegevens als deze niet kloppen;
  • Verwijderen van persoonsgegevens en het recht om vergeten te worden;
  • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
  • Verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens;
  • Overdracht van persoonsgegevens, en
  • Niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

U kunt uw vraag stellen door een e-mail te sturen aan privacy@deli-home.com. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige voor- en achternaam en contactgegevens te vertrekken.

Heeft u vragen of klachten?

Voor algemene vragen of klachten in verband met deze privacy – en cookieverklaring kunt u een e- mail sturen aan privacy@deli-home.com. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging in onze privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie op onze websites te plaatsen, waarbij dan expliciet de datum van de bijgewerkte versie wordt vermeld.